Nous currúculums de música

juliol 26th, 2007

La nova matèria de Música de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per a expressar-se musicalment de forma creativa i personal.

2. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica.

3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.

4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació musical i per a l’expressió corporal.

5. Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l’aula, el centre o la comunitat educativa afavorint la cooperació i el treball comú.

6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació.

7. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per a enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva.

8. Fer ús de la tecnologia per a enriquir la percepció, l’expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític.

9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, respectant les persones i els valors democràtics.

10. Valorar l’escolta, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món.

Això és que que tractarem de començar a fer durant el proper curs, a 1r d’ESO i a 3r d’ESO. A 2n i a 4t seguirem com fins ara… Sona bé, però a veure si ens en sortim!

Entry Filed under: Comentaris sobre la classe,Primer ESO,Professor de música


Aula de música

Benvinguts al blog d'aula de l'IES Arraona (Sabadell). Aquest espai és públic però està exclusivament adreçat als nostres alumnes i a les nostres classes. Si vols contactar amb nosaltres, escriu-nos!

Els nostres llocs

Coses del Boris

Darreres novetats

Darrers comentaris…

Categories

Pàgines

Meta